เอกสารที่ต้องใช้ในการประกันตัว (ขอปล่อยตัวชั่วคราว)

Last updated: 6 ต.ค. 2566  |  810 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เอกสารที่ต้องใช้ในการประกันตัว

เอกสารที่ต้องใช้ในการประกันตัว (ขอปล่อยตัวชั่วคราว)

ผู้มีสิทธิในการขอประกันตัวหรือการขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้นได้แก่

 1. ผู้ต้องหาหรือจำเลย
 2. 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา หรือญาติพี่น้อง

หลักทรัพย์ที่สามารถใช้ในการทำสัญญาประกันตัว ได้แก่

 1. เงินสด 
 2. สมุดบัญชีเงินฝากประจำ หรือ สลากออมทรัพย์
 3. โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 4. บุคคล (ใช้ตำแหน่งในการประกัน) 
 5. ประกันอิสรภาพ (หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย)

กรณีใช้หลักประกันเป็นเงินสด 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอประกัน
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลย

กรณีใช้หลักประกันเป็นสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือสลากออมทรัพย์
เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือรับรองและหนังสืออายัดบัญชีเงินฝากจากธนาคารที่ออกให้ในวันที่ยื่นทำสัญญาประกัน
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกัน
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย
 4. หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้ประกัน (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ขอประกัน (ถ้ามี)

กรณีใช้หลักประกันเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เอกสารที่ต้องใช้

 1. โฉนดที่ดิน/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (กรณีเป็นห้องชุดจะต้องเป็นห้องชุดที่ปลอดหนี้ค่าส่วนกลาง)
 2. หนังสือรับรองราคารปะเมินของสำนักงานที่ดิน (ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
 3. แผนที่ตั้งทรัพย์
 4. ภาพถ่ายปัจจุบันของทรัพย์ 
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกัน
 6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย
 7. หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) 
 9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 10. สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)
 11. บัญชีเครือฐาติ

กรณีใช้ตำแหน่งประกัน : ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี โดยจะต้องมีความเกี่ยวพันเป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามีภริยา ญาติพี่น้อง บุคคลที่เกี่ยวพันกันทางสมรสหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าใกล้ชิดเสมือนญาติ หรือเป็นนายจ้าง 

คำนวณวงเงินประกันตัว 10-15 เท่า โดยศาลอาจให้มีการวางเงินสดร่วมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
 2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 3. สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน (รับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด)
 4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกัน
 5. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย
 6. หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้ประกัน (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 8. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ประกัน (ถ้ามี)
 9. บัญชีเครือญาติ 
 10. เงินสด (กรณีที่ต้องมีการวางเงินสดร่วมด้วย)

กรณีใช้ประกันอิสรภาพ 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือรับรองของบริษัทประกัน
 2. ตารางกรมธรรม์
 3. สำเนาหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ
 4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
 5. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 6. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้