image

ซื่อตรง ยุติธรรม รับผิดชอบ

คือปรัชญาในการทำงานของเรา

HONESTY  JUSTICE  RESPONSIBILITY
is the philosophy of our work

งานคดีความ
ผลประโยชน์ของลูกความคือภารกิจสูงสุด

LITIGATION
Your interest is our mission

งานร่างสัญญา
สิ่งสำคัญเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ

CONTRACT DRAFTING
Important things start from small ones

งานแปลเอกสาร
ขั้นตอนคุณภาพโดยนักแปลมืออาชีพ

TRANSLATION
Quality work from professtional translators

การเป็นแม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นยิ่งยากขึ้นอีกเท่าตัว การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นอาจมีที่มาหลากหลาย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรลูกก็ควรจะมีสิทธิตามกฎหมาย (แม้จะเป็นบุตรนอกกฎหมายของบิดาก็ตาม) บุตรนอกสมรสมีสิทธิไม่ต่างจากบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

6 reasons of termination of employment without severance pay under section 119 of Thai Labor Protection Act

If your marriage life is unable to move forward and the termination is a problem for you. Exercising your rights in the Court can be a powerful solution even though you registered your marriage in other country. Firstly, you need to know what are the grounds for divorce in Thailand.

กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างไม่ต้องการจ้างลูกจ้างนั้นต่อไป แต่หากลูกจ้างกระทำหนึ่งในหกข้อนี้ นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ในคดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มีเหตุยกฟ้องอะไรบ้าง

การที่จำเลยออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ล่วงหน้ามอบไว้ให้แก่โจทก์โดยวันที่สั่งจ่ายที่ลงในเช็คตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน การสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย

“แชร์” หรือ “บ้านแชร์” เป็นเสมือนสถาบันการเงินของบรรดาพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่ทำอาชีพอิสระรวมตลอดถึงเป็นแหล่งลงทุนของผู้ที่มีเงินเก็บแล้วแล้วต้องการทำให้ดอกผลงอกเงย การเล่นแชร์นั้นมีมานานและไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ก่อนเข้าทำสัญญากันจำเป็นที่จะต้องรู้ถึง 7 ข้อนี้ ได้แก่

กระดานถาม-ตอบ (Q&A)

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ 2020-09-29 22:56  โดย สนง.กฎหมายชาญดิศ

นิ่ม

ตอบ 

1

เข้าชม 

185

 

ตอบกระทู้เมื่อ 2020-09-08 09:22  โดย สนง.กฎหมายชาญดิศ

PRANG

ตอบ 

1

เข้าชม 

193

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยการกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับนี้โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าสามารถช่วยเหลือคุณได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามการกรอกแบบฟอร์มนี้จะยังไม่ถือว่าเป็นการว่าจ้างแต่อย่างใดจนกว่าจะมีการทำสัญญาว่าความหรือสัญญาจ้างอื่นๆ ทั้งนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณที่คุณให้มากับบุคคลอื่นไม่ว่าคุณจะว่าจ้างเราหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นกรณีเป็นคำสั่งศาลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางกฎหมายแก่คุณ

Please fill out this form to inquire about a legal matter. Entering complete and detailed information will allow us to determine if we can help. We do not represent you until a fully executed attorney-client fee agreement. We will not disclose the information you provide us to anyone, whether or not you hire us, except under the order of the court or except as required in order to provide legal services to you.

 

 

Powered by MakeWebEasy.com