บทความทั้งหมด

ปัจจุบันมีการกระทำความผิดผ่านทางไซเบอร์มากขึ้น และในบางครั้งก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าความผิดใดบ้างที่เป็นความผิดตาม พรบ.คอมฯ

คดีครอบครัว เป็นคดีที่ได้รับการปรึกษามากที่สุดก็จริง แต่ถ้าระบุให้เจาะจงมากขึ้น ก็มักจะเป็น กรณีแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องรับภาระดูแลลูกเพียงลำพังโดยที่ฝ่ายชายผู้เป็นพ่อไม่ได้ให้การช่วยเหลือดูแลอะไรเลย ทำให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านี้เกิดความเครียด ความกดดันทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาปรึกษา มีอายุเฉลี่ย 18-25 ปี

คำแนะนำฉบับย่อสำหรับประชาชน บางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเพื่อปกป้องตนเองหรือบุคคลที่เรารักจากภยันตรายต่างๆ ซึ่งการป้องกันตนเองนี้กฎหมายก็รับรองว่าทำได้โดยการบัญญัติยกเว้นความผิดเอาไว้ แต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขหลายอย่าง วันนี้ทนายขอแนะนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันในทางกฎหมายว่าเราจะป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายได้อย่างไร

แนะนำวิธีรับมือหากเจอบุคคลแอบอ้างมาเพื่อรีดไถค่าปรับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับขบวนการหลอกหลวงหรือทุจริต

การสมรสถือเป็นการเปลี่ยนผ่านสถานภาพที่สำคัญของชายและหญิง การเริ่มต้นชีวิตคู่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธินั้นกฎหมายบัญญัติว่าจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากทั้งสองฝ่ายและแสดงเจตนานั้นต่อเจ้าพนักงาน

การเล่นแชร์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย แต่บ่อยครั้งที่เราพบการกระทำที่ผิดกฎหมายนั่นคือการผิดสัญญาแชร์ หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่า "โกงแชร์" วันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นแชร์โดยเข้าร่วมเล่นเป็นลูกวง ว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกโกง แม้จะไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่ถูกโกงร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ลดความเสี่ยงลงได้มากโข

"เรารับว่าความคดีทุกประเภท แต่คดีที่มีเข้ามามากที่สุด คือ คดีแชร์ เพราะต้องยอมรับว่า ธุรกิจบ้านแชร์เป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน เนื่องจาก การเล่นแชร์เป็นการนำเงินมาลงขันหมุนเวียนให้กับสมาชิกในกลุ่ม เสมือนสถาบันการเงินขนาดย่อม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ โดยลูกวงแชร์สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้หมุนเวียนยามจำเป็น หรือ ยามเร่งด่วนได้ แต่ทว่า การทำธุรกิจเกี่ยวกับเงิน ย่อมมีปัญหาการผิดสัญญาเกิดขึ้นได้ง่าย ตามที่เราเห็นในข่าวมากมาย ไม่ว่าจะมาจากท้าวแชร์เองก็ดี หรือลูกวงแชร์ก็ดี ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้มีผู้เสียหายและสูญเงินไปเป็นจำนวนมาก"

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเจ้าหนี้และลูกหนี้

การจะกล่าวหาหรือฟ้องใครว่าเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาเรานั้น จะต้องมีหลักฐานที่แน่นหนา แน่นอนและแน่ชัด ไม่ใช่ทึกทักเอาเองหรือแค่พฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือแอบแชทกัน เท่านี้ยังไม่เพียงพอ

เกิดเป็นเจ้าหนี้แท้จริงแสนลำบากเพราะทรัพย์ก็ออกจากกระเป๋าไปแล้ว ตามทวงไม่ใช่เรื่องง่าย ทวงถามกันดีๆ ก็โดนลูกหนี้กวนเข้าให้ "ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย อยากได้ไปฟ้องเอา"

ต้องยอมรับว่าช่วงนี้คดีหมิ่นประมาทเยอะจริงๆ ก็เลยขอถือโอกาสแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทเพื่อให้ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างเราๆได้ระมัดระวังกัน ไม่ใช่ไม่โพสต์ไม่แชร์อะไรเลย แต่ต้องกระทำอย่างรู้เท่าทันและระมัดระวัง

การเป็นแม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นยิ่งยากขึ้นอีกเท่าตัว การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นอาจมีที่มาหลากหลาย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรลูกก็ควรจะมีสิทธิตามกฎหมาย (แม้จะเป็นบุตรนอกกฎหมายของบิดาก็ตาม) บุตรนอกสมรสมีสิทธิไม่ต่างจากบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

6 reasons of termination of employment without severance pay under section 119 of Thai Labor Protection Act

If your marriage life is unable to move forward and the termination is a problem for you. Exercising your rights in the Court can be a powerful solution even though you registered your marriage in other country. Firstly, you need to know what are the grounds for divorce in Thailand.

กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างไม่ต้องการจ้างลูกจ้างนั้นต่อไป แต่หากลูกจ้างกระทำหนึ่งในหกข้อนี้ นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ในคดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มีเหตุยกฟ้องอะไรบ้าง

การที่จำเลยออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ล่วงหน้ามอบไว้ให้แก่โจทก์โดยวันที่สั่งจ่ายที่ลงในเช็คตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน การสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย

“แชร์” หรือ “บ้านแชร์” เป็นเสมือนสถาบันการเงินของบรรดาพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่ทำอาชีพอิสระรวมตลอดถึงเป็นแหล่งลงทุนของผู้ที่มีเงินเก็บแล้วแล้วต้องการทำให้ดอกผลงอกเงย การเล่นแชร์นั้นมีมานานและไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ก่อนเข้าทำสัญญากันจำเป็นที่จะต้องรู้ถึง 7 ข้อนี้ ได้แก่

สาระความรู้​ "เรื่องทางจำเป็น"

บิดา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตตามภูมิลำเนากรณีอยู่กรุงเทพฯ และต้องได้รับความยินยอมจากมารดาและเด็กด้วย หากไม่ยินยอม หรือมารดาเสียชีวิต​หรือเด็กยังเล็กไม่สามารถให้ความยินยอมได้

เมื่อมีการฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาท มักมีคำถามว่าผู้เสียหายจะสามารถเรียกค่าเสียหายได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งในความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้เป็นความผิดทั้งทางอาญาและละเมิดในทางแพ่ง

มีผู้มาปรึกษาหลายท่านเกี่ยวกับการฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งมักจะถามว่าคู่กรณีพูดแบบนี้สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ โดยหลายคนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท ไม่ใช่ว่าการด่าทอหรือการใช้คำพูดหยาบคายจะเป็นการหมิ่นปะมาทไปเสียทั้งหมด โดยการจะเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่นั้นให้พิจารณาข้อกฎหมายและองค์ประกอบของความผิดก่อน

บ่อยครั้งที่เพื่อนบ้านกันมีการปลูกสร้างโรงเรือนหรืออาคารรุกล้ำที่ดินข้างๆ โดยที่เรามิได้มีเจตนา หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะมีผลอย่างไร และจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่น ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับ

Powered by MakeWebEasy.com