บทความทั้งหมด

บิดา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตตามภูมิลำเนากรณีอยู่กรุงเทพฯ และต้องได้รับความยินยอมจากมารดาและเด็กด้วย หากไม่ยินยอม หรือมารดาเสียชีวิต​หรือเด็กยังเล็กไม่สามารถให้ความยินยอมได้

เมื่อมีการฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาท มักมีคำถามว่าผู้เสียหายจะสามารถเรียกค่าเสียหายได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งในความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้เป็นความผิดทั้งทางอาญาและละเมิดในทางแพ่ง

มีผู้มาปรึกษาหลายท่านเกี่ยวกับการฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งมักจะถามว่าคู่กรณีพูดแบบนี้สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ โดยหลายคนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท ไม่ใช่ว่าการด่าทอหรือการใช้คำพูดหยาบคายจะเป็นการหมิ่นปะมาทไปเสียทั้งหมด โดยการจะเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่นั้นให้พิจารณาข้อกฎหมายและองค์ประกอบของความผิดก่อน

บ่อยครั้งที่เพื่อนบ้านกันมีการปลูกสร้างโรงเรือนหรืออาคารรุกล้ำที่ดินข้างๆ โดยที่เรามิได้มีเจตนา หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะมีผลอย่างไร และจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่น ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับ

Powered by MakeWebEasy.com