บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

"เรารับว่าความคดีทุกประเภท แต่คดีที่มีเข้ามามากที่สุด คือ คดีแชร์ เพราะต้องยอมรับว่า ธุรกิจบ้านแชร์เป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน เนื่องจาก การเล่นแชร์เป็นการนำเงินมาลงขันหมุนเวียนให้กับสมาชิกในกลุ่ม เสมือนสถาบันการเงินขนาดย่อม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ โดยลูกวงแชร์สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้หมุนเวียนยามจำเป็น หรือ ยามเร่งด่วนได้ แต่ทว่า การทำธุรกิจเกี่ยวกับเงิน ย่อมมีปัญหาการผิดสัญญาเกิดขึ้นได้ง่าย ตามที่เราเห็นในข่าวมากมาย ไม่ว่าจะมาจากท้าวแชร์เองก็ดี หรือลูกวงแชร์ก็ดี ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้มีผู้เสียหายและสูญเงินไปเป็นจำนวนมาก"

Powered by MakeWebEasy.com