ทนายความรับรองเอกสาร/รับรองลายมือชื่อ

Notary Service Attorneyบริการรับรองเอกสารต่างๆ อาทิ

·       รับรองคำแปลเอกสาร (Certify true translation)

·       รับรองลายมือชื่อในเอกสาร (Certify true signature)

·       รับรองสำเนาเอกสาร (Certify true copy)

·       รับรองนิติกรรมโดยภาคเอกชน

·       รับรองตัวบุคคล

·       รับรองข้อเท็จจริง

·       จัดทำคำสาบาน

·       รับรองความมีอยู่ของเอกสาร

·       ทำคำคัดค้านตราสาร

·       จัดทำบันทึกคำให้การ

·       อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


ติดต่อเรา


Powered by MakeWebEasy.com