อบรมกฎหมาย

Legal Training

เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้กับบุคลากรในองค์กรของลูกค้า เราจึงมีบริการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการทำงาน

ในรูปแบบ In-house training ดำเนินการบรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com