งานบริหารฝ่ายกฎหมายแบบครบวงจร (Integrated Legal Admin Service)

“ตอบทุกความต้องการด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า”

หากองค์กรของคุณกำลังมองหานักกฎหมายที่มีความสามารถและความชำนาญรอบด้าน ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา งานคดีความ นิติกรรมสัญญา งานจดทะเบียน การแปลเอกสารทางกฎหมายและงานฝึกอบรมทางกฎหมายที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อมาดูแลงานในฝ่ายกฎหมายให้กับองค์กรคุณ

เราขอเสนอบริการ “บริหารฝ่ายกฎหมายแบบครบวงจร” ที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนนักกฎหมายประจำองค์กร ดูแลงานด้านต่าง ๆ ในฝ่ายกฎหมายให้กับคุณ อาทิ การให้คำปรึกษากฎหมาย งานคดีความ การจัดทำนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนต่าง ๆ การแปลเอกสารทางกฎหมาย การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนงานวิชาการค้นคว้าและสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ประโยชน์ที่องค์กรคุณจะได้รับจากบริการนี้

1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาว่าจ้างและสวัสดิการ
2. ทดแทนการจ้างบุคคลที่อาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการหรือขาดคุณสมบัติ
3. เรามีทีมนักกฎหมายที่ชำนาญเฉพาะทางทำงานด้านต่าง ๆ ให้คุณ
4. เรามีทีมนักแปลเอกสารและล่ามหลากหลายภาษาคอยสนับสนุนงานแปลและล่าม

Powered by MakeWebEasy.com