งานบริหารฝ่ายกฎหมายแบบครบวงจร

Integrated Legal Admin Service



หากองค์กรของคุณกำลังมองหานักกฎหมายที่มีความสามารถและความชำนาญรอบด้าน

ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา งานคดีความ นิติกรรมสัญญา งานจดทะเบียน การแปลเอกสารทางกฎหมายและงานฝึกอบรมทางกฎหมายที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ

เพื่อมาดูแลงานในฝ่ายกฎหมายให้กับองค์กรคุณ

เราขอเสนอบริการ “บริหารฝ่ายกฎหมายแบบครบวงจร” ที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนนักกฎหมายประจำองค์กร

ดูแลงานด้านต่าง ๆ ในฝ่ายกฎหมายให้กับคุณ อาทิ การให้คำปรึกษากฎหมาย งานคดีความ การจัดทำนิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนต่าง ๆ

การแปลเอกสารทางกฎหมาย การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนงานวิชาการค้นคว้าและสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com