งานบริหารฝ่ายกฎหมายแบบครบวงจร

Integrated Legal Admin Serviceรายละเอียดบริการ


1. ด้านการให้คำปรึกษา
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้องค์กรของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย กฎหมายปกครอง เป็นต้น รวมถึงอัปเดตข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบเพื่อให้ท่านสามารถวางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายใหม่ สามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมลหรือในที่ประชุม โดยเราจะจัดทนายความเข้าร่วมประชุมกับท่านเดือนละ 1 ครั้ง


2. ด้านนิติกรรมสัญญา
เรารับตรวจสอบร่างสัญญา ยกร่างสัญญา จัดทำสัญญา ทั้งสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาซื้อขาย และสัญญาอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงนั้นชัดเจนและมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย


3. ด้านคดีความ
เรามีทนายความที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญาที่ออกปฏิบัติงานทั่วประเทศ โดยปฏิบัติงานทั้งในการดำเนินคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา รวมถึงเป็นตัวแทนองค์กรของท่านในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและระหว่างการพิจารณาของศาล การออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม


4. ด้านการจดทะเบียน
เรารับดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง ยกเลิก เปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การขอรับรองเอกสาร การขึ้นทะเบียนแรงงาน การขอใบอนุญาตทำงาน การขอวีซ่า รวมถึงติดต่อยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการต่างๆ กับหน่วยงานราชการ เช่น BOI กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา สถานทูตประเทศต่างๆ เป็นต้น


5. ด้านการจัดอบรม
เรารับจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายใหม่ที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทท่าน อาทิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนถึงการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ อาทิ การเขียนอีเมลธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยจัดขึ้นที่บริษัทของลูกค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกันติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้