งานนิติกรรมสัญญา

งานนิติกรรมสัญญา

CONTRACT DRAFTING

เรารับดูแลนิติกรรมสัญญาหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจำนอง สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาขายฝาก สัญญาร่วมทุน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ ข้อตกลงทางการค้า บันทึกความเข้าใจ เป็นต้น ไม่ว่าจะในขั้นตอนการทบทวน ให้ความเห็น ร่างไปจนถึงจัดทำสัญญา โดยมีเป้าหมายคือการคุ้มครองผลประโยชน์ของคู่สัญญาและเป็นสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย

บริการร่างและจัดทำเอกสารทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารรูปเล่ม) มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง (Revision) โดยนักแปลผู้มีประสบการณ์และเจ้าของภาษาที่มีพื้นฐานทางกฎหมาย และตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบงานด้วยโปรแกรมตรวจสอบงานแปลโดยเฉพาะ

ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com