ออกเช็คชำระหนี้ล่วงหน้าลงวันที่ตรงกับวันครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้บังคับได้ตามกฎหมาย

Last updated: 29 ธ.ค. 2563  |  3604 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ออกเช็คชำระหนี้ล่วงหน้าลงวันที่ตรงกับวันครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้บังคับได้ตามกฎหมาย


คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๐/๒๕๓๙
การที่จำเลยออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ล่วงหน้ามอบไว้ให้แก่โจทก์โดยวันที่สั่งจ่ายที่ลงในเช็คตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน การสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย หาใช่เป็นการสั่งจ่ายเช็คประกันหนี้เงินกู้ไม่ เมื่อธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็ค การกระทำของจำเลยย่อมเข้าองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๔
#ออกเช็คชำระหนี้เฉพาะส่วนเงินต้นเงินกู้ไม่รวมดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด
คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๙๐๙/๒๕๔๓
หนี้เงินต้นที่กู้ยืมจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่จำเลยออกเช็คพิพาทสั่งจ่ายให้แก่โจทก์กับดอกเบี้ยของต้นเงินกู้ยืมดังกล่าวอีกจำนวน ๗,๕๐๐ บาท เป็นหนี้คนละส่วนแยกกันต่างหากจากกัน แม้จำนวนดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกเก็บจากจำเลยจะเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือเป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยก็คงมีผลแต่เพียงว่าโจทก์สิ้นสิทธิในการได้รับดอกเบี้ยที่คิดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือไม่อาจคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยได้เท่านั้น แต่หาได้สิ้นสิทธิที่จะได้รับต้นเงินที่กู้ยืมกันได้ไม่ เมื่อเช็คพิพาทที่จำเลยออกมิได้รวมดอกเบี้ยที่มิชอบเข้าไว้ด้วย การออกเช็คพิพาทของจำเลยจึงเป็นการออกเช็คชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย

Powered by MakeWebEasy.com